• 0885671067 - денонощен патрул
  • omon_sv@mail.bg
Компанията

Дейността на охранителна фирма „ОМОН СЕКЮРИТИ ” EООД  се основава изцяло на действащото законодателство в Република България. 
   

Развитието на дейността на Агенцията следва стратегията, приета от ръководството й за предлагане на комплексни услуги в областта на охраната и гарантиране на сигурността:

  • - бързо и професионално изпълнение на поeтите задължения съобразено с конкретната им специфика;  
  • - изграждане на взаимно доверие и коректност в партньорството с клиентите, гарантирайки пълна конфиденциалност на сключените договорености;
  • - съчетаване на физическа и техническа охрана, чрез използването на съвременни и надеждни технически средства;

    

 

Отделни структури на фирмата придобиха реален практически опит по организацията на охранителната дейност в условията на стихийни бедствия, координацията и взаимодействието с местни общински структури, гражданска защита, бърза медицинска помощ и МВР.
 

От края на 2013 г. е сключен договор за представителство с „Професионална защита – електроник” ООД / DSC Bulgaria / – водеща компания в производството и продажбата на СОТ, пожароизвестяване, видеонаблюдение. Тук може да разгледате техниката която предлагаме: www.dscbg.com .

От началото на 2014 г. сключи договор с „Професионална защита – електроник” ООД  / DSC Bulgaria / за сътрудничество и съвместна дейност за извършване на 24 часов мониторинг / наблюдение / на обекти сигнално охранителна техника.

Дружеството е единствено в общ. Севлиево и обл. Ловеч с по два денонощни екипа.